Hoe mogen we je helpen?

Als je met de auto in het verkeer bent, loop je verschillende risico’s. Je kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade of letsel bij anderen. Maar de eigen auto kan ook beschadigd raken of gestolen worden.

Premie direct berekenen

WAARVOOR BEN JE VERZEKERD?

Met een autoverzekering ben je verzekerd voor materiële schade en letselschade die je met de auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan de eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die je met het motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor je aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan de eigen auto wordt met de WA-verzekering niet vergoed. Ook de passagier kan de bestuurder aansprakelijk stellen.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is de auto verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, brand, storm, bliksem of hagel. Ook een aanrijding met een dier is verzekerd.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade door eigen schuld aan het eigen motorvoertuig is gedekt.

 DE PREMIE

De premie van de autoverzekering is onder meer afhankelijk van:

  • Kenmerken van het motorvoertuig, zoals gewicht, bouwjaar en cilinderinhoud.
  • De oorspronkelijke cataloguswaarde.
  • De regio.
  • Het aantal kilometers dat er per jaar gereden wordt.
  • Of de auto privé of zakelijk gebruikt wordt.
  • De leeftijd van de hoofdbestuurder.
  • Het aantal aantoonbare schadevrije jaren.

NO-CLAIMKORTING

Bij geen schade wordt de korting hoger. Bij een schade vervalt (een deel van) de korting.

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen kortingstabel. De verzekeraars bepaalt zo zelf hoeveel no-claimkorting je krijgt per aantal schadevrije jaren. En hoe de korting op de premie uitvalt als er een schade geclaimt wordt. Sommige schades hebben geen invloed op de korting, zoals ruitschades, stormschades en inbraakschades. Bij een enkele verzekeraar heeft ook vandalismeschade geen invloed op de korting, maar wel op de schadevrije jaren. Wil je een schade claimen of overstappen naar een andere autoverzekeraar? Wij zoeken dan uit hoe dat uitpakt voor de premie.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Naast de autoverzekering kan er gekozen worden voor de volgende ananvullende verzekeringen, zoals:

Ongevallen inzittenden
Zorgt voor een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang. Meestal wordt er echter gekozen voor een Schade inzittenden verzekering of een gezinsongevallenverzekering.

Schade inzittenden
Stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze de materiële schade of letselschade oploopt bij een ongeval.

Rechtsbijstand
Voor juridische hulp bij conflicten omtrent de eigen auto.

Pechhulp
Als je pechhulp meeverzekert, kun je een beroep doen op de pechhulpdienst wanneer de auto pech heeft. Het mankement wordt dan direct ter plekke verholpen of je krijgt een vervangende auto, afhankelijk van de dekking van de verzekeraar uiteraard. Pechhulp kan zowel voor Nederland als voor het buitenland verzekerd worden.

Voor juridische hulp bij conflicten omtrent de eigen auto.

Gezinsongevallen
Hoort niet echt thuis in het rijtje van de aanvullende verzekeringen van de auto, maar is zeker een overweging waard om te verzekeren in plaats van de ongevallen inzittendenverzekering omdat de passagiers al een beroep kunnen doen op de WA verzekering van de auto. En dan is het volgens ons logischer om te kiezen voor een ongevallenverzekering voor de gezinsleden die 24 uur per dag dekking geeft, 365 dagen per jaar. Dan heb je een veel betere prijs / kwaliteit verhouding. En dan kan ook gelijk de vakantie ongevallenverzekering komen te vervallen. Lees hier meer informatie over de gezinsongevallenverzekering

Premie berekenen voor de autoverzekering