Hoe mogen we je helpen?

Dekt een Casco autoverzekering schade aan of diefstal van alle spullen in het verzekerde voertuig?

Hoewel de autoverzekering een van de meest bekende verzekeringsproducten is, blijkt toch dat er nog steeds misverstanden bestaan over de dekkingen. Wij kennen de volgende drie varianten.

De aansprakelijkheidsdekking

De dekking die voor alle motorvoertuigen moet worden afgesloten is de zogenaamde WAM dekking.

WAM staat voor Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Deze wet schrijft voor dat elk motorrijtuig verplicht verzekerd moet zijn tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze vorm dekt alleen de aansprakelijkheid voor schade, die door het motorrijtuig wordt toegebracht aan anderen. Dat is iedereen met uitzondering van de bestuurder van het aansprakelijke voertuig. De schade die wordt toegebracht aan zaken van anderen dan de bestuurder is ook verzekerd. Schade aan het verzekerde voertuig zelf is echter niet verzekerd. In uitzonderlijke gevallen, zoals door het vervoer van gewonden, wordt schade aan de bekleding van het voertuig ook vergoed.

De beperkt casco dekking

De WAM dekking kan worden uitgebreid met de dekking Beperkt Casco. In deze dekking is naast de aansprakelijkheidsdekking ook schade aan het voertuig als gevolg van een aantal met name genoemde gebeurtenissen gedekt. Het gaat dan bij de meeste maatschappijen om schade aan het verzekerde voertuig door brand, diefstal/inbraak, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren.

De casco dekking

Tenslotte de meest uitgebreide dekking: de casco dekking. In deze dekking is vrijwel alle schade aan het verzekerde voertuig gedekt. Naast de gebeurtenissen die verzekerd zijn in de beperkte casco dekking is ook bijvoorbeeld de schade door een eenzijdig ongeval gedekt.

Schade door inbraak en diefstal.

In zowel de beperkte casco dekking als in de casco dekking wordt schade door bijvoorbeeld een inbraak en door diefstal gedekt. Maar houdt dat ook in dat alle zaken die zich in het voertuig bevinden ook vergoed worden?

Het antwoord is dat ook de meest uitgebreide dekking, de casco- dekking, geen dekking biedt voor andere zaken dan het motorrijtuig en bijbehorende accessoires. Het verzekerde object is het motorrijtuig . Daarbij worden door veel verzekeraars ook de accessoires die specifiek bedoeld zijn voor het verzekerde voertuig  tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan navigatie en audiosystemen.

Andere zaken die zich in het voertuig bevinden, zoals sportkleding of gereedschap, zijn niet verzekerd. Het is daarom van belang om extra aandacht te geven aan preventie om te voorkomen dat in het voertuig ingebroken wordt of het voertuig wordt gestolen. Wanneer er geen veilige plaats is om het voertuig te parkeren, is het raadzaam om geen kostbare spullen in het voertuig achter te laten.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 16-11-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.