Hoe mogen we je helpen?

Schade door dieren

Dieren kunnen schade toebrengen aan uw bezittingen of aan andere personen. Hoe de schade wordt vergoed in de woonverzekeringen en de AVP, leggen we in dit artikel uit.

Woonhuis/opstal en inboedel
Bij woonverzekeringen, zowel bij woonhuis/opstal als inboedel, kan schade veroorzaakt worden door ongedierte, huisdieren of wilde dieren.

Schade door ongedierte is een gebruikelijke uitsluiting op de woonverzekeringen. Alle verzekeraars sluiten dit uit. Ongedierte wordt onder dezelfde noemer geplaatst als schimmels, zwammen, planten en algen. De reden voor de uitsluiting is dat de meeste schades ontstaan door langzame inwerking of door gebrekkig onderhoud. Het is dus geen plotselinge en onverwachte gebeurtenis. Met ongedierte worden dieren bedoeld die schade kunnen aanrichten. Hieronder vallen o.a. knaagdieren, zoals ratten en muizen, en insecten, zoals kakkerlakken, kevers en houtwormen. Ongedierte mag gedood of bestreden worden. Heeft u schade door ongedierte, dan zal geen enkele verzekeraar dit vergoeden.

Weetje: Een steenmarter is een beschermde diersoort volgens de natuurbeschermingswet. Daarom valt deze niet onder de definitie van ongedierte. Steenmarters leven graag in onze schuren, spouwmuren, zolders en dakruimtes. Ze kunnen hier schade aanrichten omdat ze zich een weg banen om een schuilplaats te maken. Omdat ze beschermd zijn, mogen ze niet gedood worden. Ze mogen zelfs niet gestoord of verjaagd worden. Schade door een steenmarter valt dus niet onder de uitsluiting ongedierte.


Schade die wilde dieren of huisdieren in uw huis aanbrengen, is meestal niet verzekerd op de standaard woonverzekering met een extra uitgebreide dekking. Een paar verzekeraars geven wel een vergoeding als de schade een verzekerde gebeurtenis is die onder de extra uitgebreide dekking valt. Op de allrisk woonverzekering is deze schade alleen verzekerd als het dier zonder toestemming in het huis is gekomen. Uw eigen kat die het behang kapot krabt of uw hond die een hap uit de bank neemt, is niet verzekerd. Ditzelfde geldt voor het huisdier van iemand anders dat u vrijwillig in huis heeft genomen. Maar er zijn ook diverse verzekeraars die helemaal geen vergoeding geven voor schade door dieren.

Wanneer het huisdier zelf schade oploopt door een verzekerde gebeurtenis in de woonverzekering, dan wordt deze schade meestal vergoed. Het huisdier wordt namelijk gezien als inboedel. Over het algemeen is de vergoeding wel gemaximeerd.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)
De AVP geeft een vergoeding voor schade die u door uw eigen handelen of nalaten veroorzaakt. Maar ook schade die is veroorzaakt door personen of zaken waarvoor u aansprakelijk of verantwoordelijk bent. Hieronder vallen ook huisdieren waarvan u de eigenaar bent. De AVP geeft dan een vergoeding aan het slachtoffer als bijvoorbeeld uw hond iemand bijt en zo letsel ontstaat. Of wanneer de hond iets kapotmaakt.

Bij de definitie van een huisdier wordt meestal onderscheid gemaakt tussen kleine en grote huisdieren. Kleine dieren zijn bijvoorbeeld honden, katten en konijnen. Hierbij geven alle verzekeraars een vergoeding bij schade, tenzij er opzet in het spel is. Bij grote dieren als paarden, schapen en koeien wordt meestal het voorbehoud gemaakt dat deze als hobby gehouden worden en niet commercieel worden gebruikt. Ook wordt vaak het aantal grote dieren begrensd. Maar niet alle verzekeraars geven dekking voor grote dieren of vee.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 16-03-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.