Hoe mogen we je helpen?

Is een autoverzekering zonder Schade Verzekering Inzittenden een incomplete verzekering?

Bij autoverzekeringen en ook andere motorrijtuigverzekeringen zijn vaak verschillende aanvullende dekkingen te sluiten. Om de inzittenden te beschermen, kan veelal voor een Schadeverzekering Inzittenden worden gekozen. Is dit ook echt noodzakelijk? Wanneer krijgen inzittenden een schadevergoeding?

 Eigenlijk is de naam Schadeverzekering Inzittenden (SVI) een verwarrende naam. Immers, de passagiers krijgen meestal al een vergoeding:

-        via de WA verzekering van de tegenpartij, als deze schuld heeft aan het ongeluk of,

-        via de WA verzekering van het voertuig zelf als de chauffeur aansprakelijk is. Dit speelt zowel bij een eenzijdig ongeval als bij een tweezijdig ongeval waaraan de chauffeur schuld heeft.

 

De chauffeur zelf krijgt nooit een vergoeding als hij schuld heeft aan het ongeluk. Simpel gezegd: hij kan zichzelf niet aansprakelijk stellen. Ook voor de passagiers kunnen zich soms situaties voordoen, dat er geen aansprakelijke partij is. Of deze is onbekend. Bijvoorbeeld: iemand gooit een steen van een brug op de auto.

Daarom is het belangrijk voor de klant om bij het afsluiten van een motorrijtuigverzekering altijd goed na te denken of hij aanvullend een Schadeverzekering Inzittenden/Opzittenden (SVI/SVO, hierna SVI) of een Ongevallen Verzekering Inzittenden/Opzittenden (OI/OO, hierna OI) wil bijsluiten.

 

De SVI en de OI verschillen ook:

 

- De SVI is een schadeverzekering. Dit wil zeggen dat de werkelijke schade van de slachtoffers wordt vergoed. Dit geldt zowel voor letselschade als voor materiële schade (schade aan persoonlijke eigendommen). Daarnaast wordt gekeken naar gevolgen van letsel, zoals verlies van arbeidsvermogen en dus inkomen. Maar ook aanpassingen die in huis moeten plaatsvinden.

 

- De OI is een sommenverzekering. Deze verzekering keert een vast bedrag uit wanneer een verzekerde overlijdt of blijvend invalide raakt door een gedekt evenement. Bij deze uitkering wordt gekeken naar de mate van invaliditeit.

 

- De SVI kent over het algemeen een hogere maximale uitkering dan de OI. De premie van een SVI is over het algemeen dan ook hoger.

 

Voorbeeld van een ongeluk

 

Om het verschil duidelijk te maken, geven we een voorbeeld van een ongeluk dat ons allemaal kan gebeuren.

 

Jesse is aan de beurt om te rijden naar een uitwedstrijd van zijn voetbalteam. Hij neemt 3 teamgenoten mee in zijn auto. Ze hebben een levendige discussie over de wedstrijdtactiek. Jesse let even niet op, verliest de controle over het stuur en klapt frontaal op een boom. Naast Jesse raakt ook Stan, een van zijn teamgenootjes gewond. Jesse heeft alleen een WA autoverzekering en geen SVI of OI afgesloten.

 

De schade van dit ongeluk is:

 • De schade aan de auto: €5.000
 • De telefoon van Jesse is kapot: €500
 • De telefoon van Stan is kapot: €500
 • Jesse zijn voet raakt bekneld. Hij ligt 3 maanden in het ziekenhuis. Hierdoor mist hij €10.000 aan inkomsten.
 • Jesse verliest uiteindelijk deze voet en moet ander werk doen: verlies aan inkomsten is €300.000.
 • Door het verlies van zijn voet moet Jesse aanpassingen in zijn huis laten doen voor €50.000.
 • Stan verliest het zicht in één oog en moet ander werk doen: verlies aan inkomsten is €400.000.

Schadevergoeding:

Alle kosten van Stan worden vergoed door de WA autoverzekering van Jesse. Hij is aansprakelijk voor het ongeluk. Stan krijgt dus €500 voor zijn telefoon en €400.000 voor het verlies aan inkomsten. Jesse krijgt zelf geen vergoeding voor zijn schade.

 

Wat zou de schadevergoeding zijn geweest als Jesse wel een SVI of OI heeft? 

Stel hij heeft een OI waarbij het uitkeringspercentage voor een voet 70% is en de maximaal verzekerde som voor blijvende invaliditeit €50.000. Dan is de uitkering aan Jesse €35.000.

 

Heeft Jesse een SVI met een maximaal verzekerde som van €1 miljoen gesloten, dan krijgt hij:

 

 • €500 voor zijn telefoon
 • €10.000 voor verlies aan inkomsten als hij in het ziekenhuis ligt.
 • €300.000 voor verlies aan inkomsten omdat hij ander werk moet doen
 • €50.000 voor de aanpassingen in huis

 

Totale schadevergoeding is €360.500.

 

Uitkomst van de stelling

 

Feit is dat het belangrijk kan zijn om inzittendenverzekering af te sluiten. Dat blijkt maar weer uit het bovenstaand voorbeeld. De stelling ‘Een autoverzekering zonder SVI mist een essentiële dekking’ is dan wel een fabel, want ook een OI kan worden gekozen om de chauffeur te beschermen. En bij sommige motorrijtuigverzekeringen kan alleen een OI worden gekozen. De klant kan er ook voor kiezen helemaal geen aanvullende dekking te kiezen.

 

Wil een klant wel een inzittendenverzekering, dan is de SVI vaak een betere keuze. De SVI vergoedt immers de werkelijke schade en de OI een vast bedrag, dat mogelijk niet toereikend is.

Ons advies is dan ook om altijd een bewuste afweging te maken tussen een inzittenden/opzittenden-verzekering. Uiteindelijk is het aan u om de voor u passende keuze te maken. Overigens kan er ook voor beide gekozen worden. Of voor een gezinsongevallenverzekering. Er zijn meerdere juiste keuzes te maken. Elk met een eigen prijskaartje.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 05-01-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.