Hoe mogen we je helpen?

Feit of Fabel

Feit of Fabel: Op een gebouwenverzekering met brand-storm dekking is schade door een supercell niet gedekt.

Dat was de stelling waar een verzekeraar mee kwam. De meningen van de stemmers bleken verdeeld. De ene helft van de stemmers heeft feit gestemd en de andere helft stemde op fabel. Om vast te stellen of de stelling een feit of een fabel is, is er eerst wat uitleg nodig over de termen ‘storm’ en ‘supercell’, en dan vooral vanuit verzekeringstechnisch perspectief.

Een supercell is eigenlijk een bijzonder zware onweersbui. Onweersbuien kunnen worden onderverdeeld in categorieën. De supercell is daarvan de meest heftige soort die kan voorkomen. Andere types onweersbuien zijn kortlevende alleenstaande buien ('single cell') en clusters van onweersbuien die langer kunnen leven en in verschillende vormen voor kunnen komen, zoals lijnvormig ('multicell'). Wat een supercell onderscheidt van andere onweersbuien is dat een supercell een roterende opwaartse luchtstroom (stijgstroom) heeft. Omdat een roterende onweersbui zo ontzettend krachtig en verwoestend kan zijn, is de term 'supercell' bedacht, en terecht.

Een supercell is berucht om het voortbrengen van het meest extreme weer op onze planeet, en een supercell is dan ook zeer gevaarlijk. Enorme hoeveelheden regen in korte tijd, gigantische hagelstenen, zeer zware windstoten (in enkele gevallen tot meer dan 200 km/uur), zeer hoge bliksemintensiteit (meer dan 200 ontladingen per minuut) en tornado's. De windsnelheden rond een tornado kunnen oplopen tot meer dan 500 km/uur(!). Daarnaast kunnen supercells ook enorm lang leven als individuele onweersbui. Een geïsoleerde doorsnee onweersbui houdt het vaak niet langer dan een uur vol, een supercell kan het soms wel 24 uur volhouden. Supercells komen het vaakst voor in het centrale deel van de Verenigde Staten, maar ook in Bangladesh en in delen van Australië en Argentinië zijn ze jaarlijks regelmatig te vinden. In Europa en Nederland komen supercells niet vaak voor. De echt zware exemplaren zijn zeer zeldzaam, maar de lichtere varianten zien we ook in Nederland jaarlijks één of meerdere keren in onze omgeving verschijnen. <bron: Weerplaza>

Een recent voorbeeld van een Supercell die in Nederland grote schade veroorzaakte, was op 23 juni 2016 in de Brabantse regio rond Someren en Luyksgestel. Hoewel het getroffen gebied niet heel groot was, was de schade enorm. In het getroffen gebied werden honderden kassen, auto’s en daken van woningen en boerderijen verwoest door hagelstenen van soms wel 10 centimeter in doorsnee. Daarnaast waaiden bomen om en werden gewassen buiten in enkele minuten verwoest. De schade liep naar schatting in de honderden miljoenen euro’s.

Brand-Storm
Onder de branddekking valt behalve dekking voor schade door brand in de meeste gevallen tevens schade door ontploffing en schade door bliksem. Of er sprake is van storm in het kader van de stormdekking wordt in verzekeringstermen bepaald door de gemeten windsnelheden. De definitie van storm in de meeste polisvoorwaarden luidt als volgt:

‘Windsnelheden van ten minste 14 meter per seconde’ (windkracht 7).

Dat wil dus zeggen, dat in geval van een Brand-Storm dekking, er sprake is van dekking voor schade die wordt veroorzaakt door windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde. 

Terug naar de stelling
We stelden vast dat een supercell gepaard gaat met zware windstoten, veel bliksems en soms zelfs met tornado’s. Er zal dus, als er sprake is van een supercell, meestal wel worden voldaan aan de definitie van storm. De schade die dan door deze harde wind wordt veroorzaakt is onder de storm- dekking verzekerd. De schade door blikseminslag valt daarbij meestal onder de branddekking.

Maar een supercell kan ook nog op andere manieren schade veroorzaken.

Na de supercell van 23 juni 2016 waren er veel bedrijven met enorme schade. Sommige van deze bedrijven hadden voor de gebouwen slechts een brand-storm dekking verzekerd. Daarop werd bijvoorbeeld de schade door omgewaaide bomen wel vergoed. Maar de meeste schade die werd veroorzaakt door deze supercell was de schade door de enorme hagelstenen die in sommige gevallen dwars door daken en ruiten insloegen. Voor veel verzekerden met brand-storm dekking werd deze hagelschade niet gedekt door de verzekeraar. In het getroffen gebied zijn er daarom nog steeds bedrijven die nog niet zijn hersteld van deze verwoestende gebeurtenis.

De stelling ‘Op een gebouwenverzekering met brand-storm dekking is schade door een supercell niet gedekt’ is te kort door de bocht en daarom een fabel.

Maar niet alle schade die kan worden veroorzaakt door een supercell is gedekt onder brand-storm condities. En deze schade kan enorm zijn. Mijn advies is daarom, waar het kan, altijd te kiezen voor een uitgebreide dekking op de gebouwenverzekering.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 22-06-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.