Hoe mogen we je helpen?

Is schade door storm in de tuin altijd verzekerd?

Na een lange zomer met hoge temperaturen lijkt nu de omslag naar de herfst een feit. Onstuimig weer, regen, veel wind en soms zelfs storm. Veel bomen zitten nog goed in het blad waardoor de kans op het afbreken van takken of zelfs omwaaien van bomen zeer groot is. Mocht het mis gaan en ontstaat er schade in de tuin, welke verzekeringen bieden dan dekking en is altijd alles verzekerd?

Storm

De grootste schade ontstaat meestal tijdens stormen in de zomer en de herfst. Door de klimaatverandering lijkt het aantal stormen alleen maar toe te nemen.

Een verzekeraar spreekt van storm als windsnelheden van meer dan 14 m/s er worden gehaald; er is dan sprake van minimaal windkracht 7. Een verzekeraar checkt de windsnelheden en windkracht bij het KNMI.

Wat dekt een woonhuisverzekering bij schade door storm in de tuin?

De woonhuisverzekering biedt naast de woning ook dekking voor schade aan de vaste onderdelen in uw tuin, zoals een tuinhuis, schuurtje of schutting. Wanneer er sprake is van schade door storm is er ook dekking voor schade aan deze onderdelen.

Over het algemeen heeft een verzekeraar ook iets geregeld voor de vergoeding van bereddingskosten; de kosten die u heeft gemaakt om eventuele schade te voorkomen. Bijvoorbeeld de kosten van het weghalen van een boom die na een storm op je tuinhuis dreigt te vallen.

Valt de boom toch om dan zijn vaak ook de opruimingskosten geheel of gedeeltelijk verzekerd.

Uiteraard keert een woonhuisverzekering niet uit bij achterstallig onderhoud. Waait de dakgoot van het huis omdat deze al maanden geleden vervangen had moeten worden? Dan wordt die schade niet vergoed.

Valt de schade onder de dekking dan is er meestal sprake van een eigen risico. Verzekeraars hanteren eigen risico’s tussen de € 200 en € 500 bij storm. En soms nihil, maar som ook hoger.

Wat dekt een inboedelverzekering bij schade door storm in de tuin?

Het woord zegt het al. Met een inboedelverzekering is uw inboedel verzekerd. Dit zijn al de losse zaken in het woonhuis maar ook de losse spullen in uw tuin. Valt er door storm een tak op uw tuintafel dan zal dit over het algemeen worden vergoed als stormschade. Maar, niet alle schade in de tuin hoeft verzekerd te zijn. Bij veel verzekeraars is schade aan de tuin zelf zoals beplanting en struiken; de tuinaanleg uitgesloten. Sommige verzekeraars bieden ook een allrisk dekking voor schade aan planten, struiken of bomen die bij storm tot een bepaald bedrag uitkeert. De Vereende kent deze mogelijkheid niet.

Het is aan de verzekeraar zelf om te bepalen wat er hierover in de voorwaarden wordt geregeld. Dat werd onlangs nog bevestigd in een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Nr. 2023-0053, d.d. 19 januari 2023.

Tijdens een storm is het dak van het tuinhuis van de buren gewaaid. Het dak is tegen de bomen in de tuin van verzekerde gekomen waardoor enkele bomen en planten beschadigd zijn. De schade wordt vastgesteld op een bedrag van ruim €1.200 aan opruimkosten en ruim €11.000 aan het herbeplanten van de bomen. De verzekeraar weigert dekking onder de polis te verlenen. De schade aan de tuin werd veroorzaakt door weer- en weersinvloeden en dat was volgens de polisvoorwaarden uitgesloten. Verzekerde legt aan de geschillencommissie voor of de verzekeraar een juiste lezing van de polisvoorwaarden geeft. De geschillencommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Het is aan de verzekeraar om in de polisvoorwaarden te bepalen voor welke gebeurtenissen wel of geen dekking wordt verleend. Het is volgens de geschillencommissie een feit van algemene bekendheid dat storm een weerfenomeen is, dat valt onder het bredere begrip van weer- en weersinvloeden.

Ondanks het feit dat schade door storm over het algemeen is verzekerd, kunnen er uitzonderingen en uitsluitingen gelden waardoor na een storm niet alle schade vergoed zal worden.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 03-11-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.