Hoe mogen we je helpen?

Zijn mijn inboedel en opstal wel verzekerd als ik mijn huis verhuur?

Het (tijdelijk) verhuren van je huis moet de verzekeraar van het huis en de inboedel van op de hoogte zijn. Wat zijn de gevolgen als de verzekeraar het niet weet?

Je huis tijdelijk of langere tijd verhuren kan gevolgen hebben bij schade. Mogelijk biedt jouw woonverzekering geen dekking tijdens verhuur. Laat je hierover adviseren.

Inboedel- en opstalverzekeringen zijn niet afgestemd op verhuur. Sterker nog, in de polisvoorwaarden wordt het vaak zelfs uitgesloten. Bijvoorbeeld brandschade aan het huis is mogelijk niet verzekerd als blijkt dat het huis gedurende de brand werd verhuurd. Verzekeraars sluiten dit uit om te voorkomen dat het huis en de inboedel aan risico’s worden blootgesteld die zij vooraf niet in kunnen schatten. De kans op brand is namelijk groter als vreemden tijdelijk in jouw huis wonen. Verzekeren bij verhuur is wel mogelijk

De inboedel- en de opstalverzekering zijn gericht op het verzekeren van een woonhuis of de spullen in een woonhuis. Bij verhuur ontstaan er andere risico’s die de verzekeraar niet heeft meegenomen bij het inschatten van de kans op schade. Huurders gaan namelijk anders met gehuurde spullen om. Maar er zijn wel mogelijkheden om de inboedel en het verhuurde huis zelf te verzekeren.

Een verzekeraar kan ook onderscheid maken tussen verschillende soorten verhuur.​

Hoe gaan verzekeraars om met verhuur?

De verzekeraars maken hun eigen polisvoorwaarden. Wat wel en niet verzekerd is moet blijken uit de polisvoorwaarden. Als de verzekeraar in de voorwaarden opneemt dat er geen dekking is bij verhuur, zal de verzekeraar zich hierop beroepen als daar aanleiding toe is. Een verzekeraar kan ook onderscheid maken tussen verschillende soorten verhuur. Bijvoorbeeld het verhuren van je huis aan studenten is lastig te verzekeren. Ook verhuur voor een langere tijd kan een verzekeraar moeilijk over doen. Je mag natuurlijk wel gewoon logees in huis hebben.

Wat zijn de gevolgen als je verhuur van je huis niet doorgeeft?

De gevolgen worden pas zichtbaar bij een schade, want een verzekeraar gaat tussentijds niet controleren of je jouw huis in de verhuur hebt. Bij schade kan de verzekeraar niet uitkeren als er sprake is van verhuur van het huis. De gevolgen kunnen dus groot zijn. Bespreek het feit dat je jouw huis verhuurt dus altijd met de verzekeringsadviseur.

Hoe zit het bij permanente verhuur?

Voor bezitters van een huis speciaal gekocht voor de verhuur, werkt het verzekeren weer anders. Meestal zorgt de huurder dan voor de inboedelverzekering. De eigenaar zorgt voor het verzekeren van het huis. Je verzekeringsadviseur kan voor jou op zoek gaan naar een verzekeraar voor het verzekeren van het te verhuren huis. Mogelijk is het in dit geval ook verstandig om er nog een bedrijfsmatige rechtsbijstandsverzekering bij af te sluiten. Bij geschillen kun je baat hebben bij deze verzekering.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 08-09-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.