Hoe mogen we je helpen?

Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers: luxe of noodzaak?

Een ondernemer weet maar al te goed dat ondernemen betekent dat je risico’s moet nemen om succesvol te zijn. Soms gaat het goed, soms wat minder. Deze uitdagingen horen natuurlijk bij het ondernemerschap. Maar om de continuïteit van een onderneming te waarborgen, kunnen sommige risico’s beter uit handen worden gegeven. Verzekeren is natuurlijk één van de manieren om dit te doen. En voor juridische conflicten kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Maar is een verzekering die juridische dienstverlening biedt, een luxe of juist noodzakelijk om de continuïteit van je onderneming te beschermen?

Juridische conflicten kunnen een enorme impact hebben. Zowel op de onderneming als op de ondernemer. De ervaring leert dat bijna elk bedrijf één of meerdere keren te maken krijgt met een juridisch conflict. Dat zorgt voor veel stress, want het is vaak lastig in te schatten welke consequenties zo’n conflict met zich meebrengt. Een ondernemer wil zich vooral bezighouden met ondernemen. Het voorkomen of oplossen van een juridisch conflict is meestal niet een van zijn of haar kernkwaliteiten.

Toch geen rechtsbijstandverzekering

Toch heeft slechts 1 op de 5 bedrijven een rechtsbijstandverzekering. Bij zzp’ers is dit zelfs maar 17 procent. En dat terwijl vrijwel iedere ondernemer binnen een bestek van vijf jaar te maken krijgt met minimaal één juridisch geschil. De meeste ondernemers vertrouwen op het advies van een verzekeringsadviseur. En deze nemen de rechtsbijstandverzekering ook mee in hun totaaladvies. Maar vaak ziet de ondernemer er toch vanaf. Waarom? Twee belangrijke redenen die ondernemers noemen:

1. De ondernemer is niet voldoende bekend met de risico’s

Ondernemers zijn vaak onbekend met de juridische risico’s die men als ondernemer loopt en de impact die dat heeft op de onderneming. Hierdoor wordt de noodzaak van een rechtsbijstandverzekering niet altijd goed ingeschat.

2. De ondernemer stapt bij een probleem liever naar een advocaat

Naast de onbekendheid met de juridische risico’s, leeft de ondernemer vaak in de veronderstelling dat hij bij een conflict beter naar zijn ’eigen’ advocaat kan gaan. Dat kan natuurlijk, maar er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden:

  • De kosten van een advocaat kunnen snel oplopen

Het uurtarief van een advocaat is al gauw zo’n 250 euro of hoger bij een specifiek specialisme. Het tarief en de tijd die aan de zaak wordt besteed, kan afhangen van de ervaring van de advocaat of jurist en de complexiteit van de zaak. Bij spoedkwesties en ‘specialistische zaken’ kan de advocaat een opslag rekenen. Vaak moet je om een geschil aan te tonen (zoals bij een geschil met een aannemer) een deskundige inschakelen. Deze kosten kunnen hoog zijn en komen in eerste instantie voor eigen rekening. Komt de zaak voor de rechter, dan moet de ondernemer ook nog rekening houden met bijvoorbeeld griffierechten. De hoogte hiervan hangt onder andere af van het soort zaak en de hoogte van de vordering. En als je de zaak verliest, kan de rechter je veroordelen tot het betalen van de kosten van de tegenpartij. Een jurist of advocaat besteedt al gauw zo’n 10 tot 40 uur aan een zaak. Alles bij elkaar opgeteld, kunnen de totale kosten van juridische bijstand door een advocaat aardig oplopen. In extreme gevallen wel tot 100.000 euro of meer. Zijn dat kosten die de ondernemer zelf kan dragen?

En wat als we dit afzetten tegen de kosten van een rechtsbijstandverzekering?

De gemiddelde premie van een zakelijke rechtsbijstandverzekering is 800 euro. Voor kleine ondernemingen en zzp’ers is dit een stuk minder, namelijk zo’n 350 euro. Er is natuurlijk de keuzemogelijkheid om je beperkt of juist zo uitgebreid mogelijk te verzekeren. Hiermee kan – tot op zekere hoogte – de premie van de verzekering worden bepaald.

  • Expertise en ervaring


Ook het specialisme van een advocaat is een belangrijk aandachtspunt. Een gemiddelde advocaat of jurist heeft meerdere rechtsgebieden onder zich en doet dus bijvoorbeeld veel minder vaak specifiek arbeidsrecht. Ook is het altijd de vraag of de jurist of advocaat uit het eigen netwerk van de ondernemer wel direct tijd heeft om zijn zaak op te pakken.

Een jurist of advocaat van een rechtsbijstandverzekeraar heeft altijd een eigen specialisme. Zij behandelen alleen zaken die bij hun rechtsgebied, bijvoorbeeld arbeidsrecht, horen. Bij een conflict krijgt men dus altijd een specialist toegewezen die de zaak in behandeling neemt.

Abonnement versus rechtsbijstandverzekering

Al geruime tijd zijn er advocatenkantoren die juridische dienstverlening aanbieden in de vorm van een abonnement. Zo’n abonnement is vaak goedkoper dan een rechtsbijstandverzekering. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar wat houdt het nu eigenlijk in?

Een abonnement bij een advocatenkantoor heb je vanaf zo’n 400 euro per jaar. De voorwaarden van dergelijke abonnementen kunnen verschillen. Vaak krijgt de ondernemer eerstelijns juridisch advies op een beperkt aantal rechtsgebieden. Juridische hulp bij procedures zit lang niet altijd in het abonnement. Het conflict moet bovendien behandeld kunnen worden door de juristen van het advocatenkantoor. Goed om dus op te letten of het betreffende advocatenkantoor wel de benodigde expertise en ervaring in huis heeft.

Een abonnement biedt een maximum aantal uur per jaar. Wanneer deze verbruikt zijn, ga je extra betalen.

Komt een zaak voor de rechter, dan komen er griffierechten en kosten voor eventuele deskundigen bij. De hoogte hiervan hangt onder andere af van het soort zaak en de hoogte van de vordering. Deze bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Voor procedures betaalt de ondernemer vaak een tarief per uur. Er is geen vrije keuze voor een rechtshulpverlener bij een procedure en belangentegenstelling. Er is geen recht op een second opinion (geschillenregeling). En heeft de tegenpartij ook een abonnement, dan hebben beide partijen geen recht op hulp.

Rechtsbijstandverzekeraar heeft gespecialiseerde juristen op alle rechtsgebieden

Een rechtsbijstandverzekering is op het oog wellicht duurder dan een abonnement, maar biedt de ondernemer meer dekking en zekerheid. Met een rechtsbijstandverzekering kan de ondernemer vertrouwen op juridisch advies en hulp van deskundige, gespecialiseerde juristen. Ook gerechtelijke procedures vallen onder de verzekering, kosten die bij een advocatenkantoor erg op kunnen lopen. De juristen van een verzekeraar zijn gespecialiseerd in één of twee specifieke rechtsgebieden en alle rechtsgebieden zijn ruim vertegenwoordigd. Mocht de klant meer vertrouwen hebben in een externe rechtshulpverlener, dan heeft hij deze keuze. En is hij het niet eens met de verzekeraar, dan kan hij een beroep doen op de geschillenregeling.

De top 5 meest voorkomende conflicten
Om een beter beeld te krijgen van wat de juristen en advocaten van een rechtsbijstandverzekeraar dagelijks meemaken in de praktijk, zetten we de top 5 van de zakelijke conflicten op een rijtje:

1. Contractenrecht
Ruim een derde van alle zakelijke conflicten gaat over contractafspraken. Zakelijke contractconflicten komen het meest voor bij:

  • incassozaken;
  • overeenkomsten tussen bedrijven onderling (duurovereenkomst);
  • aanneming van werk (van klein schilderwerk tot grote verbouwingen);
  • opdracht zakelijk (bijvoorbeeld accountant/notaris/ATP);
  • inkoop van handelsgoederen.

2. Arbeidsrecht
Ondernemers met personeel krijgen vaak te maken met conflicten op het gebied van het arbeidsrecht. Denk aan ziekte, ontslag, functioneren.

3. Verkeersrecht
Deze conflicten hebben betrekking op de deelname aan het verkeer. Tijdens de coronapandemie zagen wij een flinke afname in het aantal zakelijke verkeersconflicten. Inmiddels is het op de weg weer drukker dan ooit en nemen ook de juridische conflicten binnen het verkeersrecht weer toe.

4. Huurrecht
De conflicten binnen huurrecht gaan vooral over bedrijfsruimtes. Denk hierbij aan opzegging van de huur, maar ook aan gebreken, onderhoud of renovatie van een winkelbedrijfsruimte.

5. Bestuursrecht
De conflicten binnen dit rechtsgebied hebben vooral betrekking op ruimtelijke ordening. Denk aan conflicten over bestemmingsplannen, bouwvergunningen en handhaving.


Rechtsbijstandverzekering: luxe of noodzaak?

We zagen dat iedere ondernemer wel een keer te maken krijgt met een juridisch conflict. Binnen een tijdsbestek van vijf jaar zelfs minimaal één keer. En de kosten van een juridisch conflict kunnen enorm oplopen. Nog afgezien van de stress die een conflict met zich mee brengt. Als je te maken krijgt met een juridisch conflict, wil je eigenlijk maar een paar dingen: dat je geholpen wordt, dat je de zorg uit handen kunt geven en dat je kunt vertrouwen op een juridisch specialist die er is om jou écht te helpen. Is een rechtsbijstandverzekering dan een luxe of juist een noodzaak? Aan de ondernemer de keuze!


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 06-09-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.