Hoe mogen we je helpen?

Wat doet een schade-expert?

U heeft schade en dient een schadeclaim in bij uw verzekeraar. Dan kan het gebeuren dat er een schade-expert bij u langs komt. Waarom is dat?
En wat kunt u doen als u het niet eens bent met de schadebepaling van deze expert?

Als u een schadeclaim indient, wil de verzekeraar weten voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Daarom sturen ze bij een grote schade een schade-expert, die de schade komt beoordelen. Is de schade klein, dan komt er meestal geen schade-expert. Deze kosten staan in dat geval niet in verhouding tot de schadevergoeding. Het verschilt per verzekeraar vanaf welk schadebedrag een expert wordt ingeschakeld. Informatie daarover hoort in de polisvoorwaarden te staan. Veelal ligt voor een claim op de inboedel- of opstalverzekering die grens op 750 euro. Bij autoverzekeringen is dat bedrag meestal wat hoger.

Vlotte schadeafwikkeling
Toch kunt u soms ook bij een laag schadebedrag een schade-expert verwachten. De verzekeraar moet namelijk een goede inschatting van de schade kunnen maken op basis van de gegevens die u verstrekt. Als er onduidelijkheden zijn, of als de verzekeraar de schadeclaim niet vertrouwt, kan er ook bij een laag schadebedrag een schade-expert ingeschakeld worden. Voor een vlotte en secure schadeafhandeling doet u er daarom goed aan het schadeformulier zorgvuldig in te vullen en foto’s, getuigenverklaring en aankoopbonnetjes en dergelijke mee te sturen. Wilt u schade laten repareren? Vraag de verzekeraar dan eerst of zij een schade-expert sturen. Die moet langskomen vóór de reparatie plaatsvindt, omdat hij anders de schade niet goed kan beoordelen. Het kan zijn dat de verzekeraar dan niet uitkeert.

Kosten contra-expert
Stel dat u het niet eens bent met de schadebepaling van de schade-expert van de verzekeraar. In de polisvoorwaarden staat bijna altijd dat u dan een eigen schade-expert mag inschakelen. En dat de kosten van deze contra-expert voor rekening van de verzekeraar komt. Maar let op! Meestal mogen de kosten voor de contra-expert niet hoger zijn dan wat de verzekeraar aan zijn eigen expert kwijt is. Maar met de eigen schade-experts hebben verzekeraars vaak heel lage tarieven afgesproken. U vindt geen contra-expert die tegen datzelfde bedrag voor u aan de slag gaat. Soms betaalt u wel 4 tot 5 keer zoveel. En die extra kosten betaalt u zelf. Alleen als u een veel hogere vergoeding denkt te kunnen krijgen, is contra-expertise aan te raden.

Geen rompslomp en stress
Als u uw schadeverzekeringen bij ons heeft afgesloten, verzorgen wij de schadeafhandeling voor u. Wel zo prettig omdat de administratieve rompslomp en de stress u bespaard blijft. Wij kennen bovendien de weg bij de verzekeraar en weten wie we moeten aanspreken om de schadeafwikkeling te bespoedigen. Heeft u nog schadeverzekeringen die niet via ons lopen? Wij gaan graag na of u bij ons beter en voordeliger verzekerd kunt zijn. U kunt dan bovendien altijd rekenen op onze service bij een schadeafhandeling. 


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 22-06-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.